19. yüzyıl halk şairlerindendir. Erzurum’un Tanbura köyünde doğduğu söylenmektedir. Erzurum doğumlu olduğu için de Erzurumlu lakabını almıştır. Sivas, Kastamonu, Konya, Niğde illerini dolaşmıştır. 1840’ta Sivas’tan Niksar’a gelerek ömrünü orada tamamlamıştır.

 

Saz şairleri içinde divan şiirini en iyi bilenlerden biri olan Erzurumlu Emrah, aruzla yazdığı gazel, murabba, muhammes ve müseddeslerinde bu kültürünü açıkça belli eder. Hece ile yazılmış tasavvuf üzerine şiirleri var ise de asıl kişiliği, âşık tarzı koşma ve semailerinde görülür. Ölümü hakkında kesin bir tarih yoktur.

 

Sabahtan uğradım ben bir fidana

Dedim mahrur musun dedi ki yok yok

Ak elleri boğum boğum kınalı

Dedim mahrur musun dedi ki yok yok

 

 

Dedim inci nedir dedi dişimdir

Dedim kalem nedir dedi kaşımdır

Dedim on beş nedir dedi yaşımdır

Dedim daha var mı söyledi yok yok

 

Dedim Erzurum ne dedi ilimdir

Dedim gider misin dedi yolumdur

Dedim Emrah nedir dedi kulumdur

Dedim satar mısın söyledi yok yok

Erzurumlu Emrah