Aşık Dursun Doğan 08.03.1963 yılında Göle'nin Yuvuzlar köyünde doğdu. Türkü söylemeye başlayınca ailesi kendisine Mahiri mahlasını uygun görmüş. Ancak daha sonra bu isimde biri olduğunu öğrenince kendi öz adını mahlas olarak almaya karar vermiştir. Bugüne kadar 9 kaset yaptığını söyleyen Dursun Doğan'ın bir de 150 kadar şiirin biraraya toplayan "Tomurcuk" adlı kitabı vardır. Kitabı hazırlayan Nuray Toksöz bu ozanın yetişmesinden şöyle söz ediyor: İlk ustası Ardahan'ın Merkez Değirmen köyünde Aşık Deruni'dir. Daha sonra Kars'a gider. Bir müddet Rüstem Alyansoğlu'nun yanında çırak olarak kalır. Kendisini en çok etkileyen ozan da Rüstem Alyansoğlu olduğunu söylüyor. Günümüz ozanlarındandır.