Aşık Sönmez

 Aşık Sönmez

1922 yılında Sivas’ ın Kangal ilçesine bağlı eski adıyla Mamaş, yeni adıyla Soğukpınar Köyün’ nde doğan ozanımız ‘Kör Mehmet ‘ lakabıyla tanınmaktadır. Asıl adı Mehmet Sönmez’ dir Uzun yıllar köyümüzün muhtarlığını da yapmış olan ozanımızın şiirlerinin bir kısmı İsmail  Özmen’ in Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi(C.5) isimli kitabında 1998 yılında yayınlanmıştır.

        Şiirlerinde yerel motiflerle birlikte aşk, ayrılık, özlem, mutsuzluk, Tanrı sevgisi gibi temaları işlemiştir. Hiciv tarzında da oldukça iddialı olan ozanımız neşeli tavrıyla köyümüzün neşe kaynağı olmuştur.

Şiirlerinden örnekler:

 

Coş eder ırmaklar sular çağlıyor

Seller diyor ki getsek Mamaş’ a

Bir güzelin aşkı sinem dağlıyor

Eller de diyor ki getsek Mamaş’ a

 

 

Çalar çalgıcılar gırnata, sazlar

Sanki ötüşüyor turnalar, kazlar

Söylüyü aşıklar bilbil avazlar

Güller de diyor ki getsek Mamaş’ a

 

Katerlenmiş gelinleri kızları

Dertli değer  gırnatalı sazları

Şirin olur möhübbeti, sözleri

Miller de diyor ki getsek Mamaş’ a

 

Kurulur masalar neşeler başlar

Kesilir kurbanlar koyunlar koçlar

Hep büyük efendi böyükler gençler

Yollar da diyor ki getsek Mamaş’ a

 

Sönmez’ im bu kadar dalma derine

Neşe verir hem kızlara geline

Bir mektup yazayım seher yeline

Seversen mevlayı uğra Mamaş’ a

 

………………………………………………………………

 

Diynen  arkadaşlar hayat maceram

Felek bizi bir cefaya duş etti

Salman’ ınan Çerçi düğün kahyası

Felek bizi bir cefaya duş etti

 

Saat beşte çıktık biz köyümüzden

Çektiğimiz mehmanatsız yüzünden

Tekkeli övezin kendi sözünden

Felek bizi bir cefaya duş etti

 

Kangal’  a vardık şad ve şadıman

Gedek arkadaşlar geçiyi zaman

Handa bir güzel gördüm aman elaman

Felek bizi bir cefaya duş etti

 

Salıcık dağında şakır kargalar

Seher yeli ırgıt ırgıt ırgalar

Yayan mı kaldınız anam yengeler

Felek bizi bir cefaya duş etti

 

Seher yeli uğrarsan bizim ellere

Böyle haber veresin nazlı yare

Müjde geldik işte bura ağdere

Felek bizi bir cefaya duş etti

 

Sönmez’ im bayraktar oldum duşuna

Buda mı gelecek garip başıma

Muhtar Eraslan’ ın ihmal işine

Felek bizi bir cefaya duş etti

 

…………………………………………………………………………

 

Gam gasavet gahmaz oldu başımdan

Şad olup da gülemiyim birader

Gece gündüz yalvarırım mevlaya

Dileklerim gabil olmaz birader

 

Karşımızda karlı dağlar ağ olur

Çevre yanı mor sümbüllü bağ olur

Eyi günde yaran evbab çoğ olur

Dar gününde dos bulunmaz birader

 

Şu gezdiğim Erzurum’ mu Van’ mıdır?

Başımdaki gasvet midir gam mıdır?

Kime eylik etsem sonu kem midir?

Heç kimseden selam gelmez birader

 

Ne gader belalı bu başım benim

Ahıttım gözümden gan ile yaşım

Gurbete gedersem yamandır işim

Bu talihim hiç tutmuyor birader

 

Bu gader üzülme mazlum Sönmez’ im

Çıkmaz içerimden bir ince sızım

Zahmarıya döndü baharım yazım

Felek güldürmüyü beni birader